Společná akce lesů ČR a KČT   Den za obnovu lesa     individuelně se účastnila široká veřejnost

sobota 19. října ... cíl: Obnova lesa a krajiny. To je také důvod, proč tuto rozsahem ojedinělou akci lesy ČR pořádaly sami vlastními silami, jen se zapojením tradičních partnerů. Ukázat lidem během jednoho dne po celé republice les, který už dnes sází lesy ČR a v příštích letech budou sázet v ještě větším rozsahu. Les pro 22. století.

Průběh akce: Ke Švýcarně během dne přišlo obrovské množství lidí, kteří se podíleli na výsadbě lesa. Zahájení proběhlo za účasti operní pěvkyně Dagmar Peckové. Pro veřejnost a především pro děti připravily lesy ČR celou řadu zajímavých a poučných doprovodných akcí. Poděkování zaslouží masivní nasazení zaměstnanců lesů ČR všech věkových kategorií, kteří seznamovali a vysvětlovali příchozím vše co souvisí s péčí o les. Až obdivuhodná byla trpělivost i mužské části zaměstnanců lesů ČR všech věkových kategorií jak s dětmi, tak i dospělými v doprovodných akcích i při samotném sázení mladých doubků. My jsme s dětmi zasadili sice jen 2 stromky, ale zaujetí a přínos pro další vztah k lesu to mělo daleko větší.
Do Pardubického kraje dorazilo neuvěřitelných 1 800 lidí a vysazeno bylo 5 000 sazenic!
Nový les vysadilo na 14 místech v republice společně s námi 31 tisíc lidí.

Fotografoval: Jiří Ehrenberger, st.


Zobrazení přes celou obrazovku - klávesou F11, zpět zase s F11.
Listování ve fotkách v obou směrech - pomocí šipkových kláves.
Změna velikosti zobrazené fotografie - pomocí Ctrl + kolečko myši.
Stáhnout jednu fotku - kliknout pravým tlač. myši na zmenšeninu >>
Otevřít odkaz v novém panelu >> pravé tlač. myši >> Uložit obrázek jako.